logo
. . .

ADMINISTRACIJA SERVERA

Šta je administracija servera?

Svaki server, bez obzira radi li se o dedicated serveru ili VPS-u zahtijeva administraciju iz razloga što je svaki od njih autonoman sistem sa vlastitim instalacijama; od operativnog sistema, svih sigurnosnih instalacija, mail servera, FTP servera, WEB servera ...

Serveri trebaju biti ispravno konfigurisani i biti pod kontinuiranim nadzorom.

BitLab pruža usluge potpune administracije i podrške (fully managed) Linux/Windows dedicated servera i VPS servera.

Kod zakupa naših dedicated servera ova je usluga obavezna te je uračunata u cijenu zakupa servera.

Kod zakupa VPS servera usluga administracije je opcionalna, odnosno korisnik može izabrati želi li uslugu administracije VPS servera ili će sam administrirati VPS server.

Uslugu administracije servera moguće je kod nas ugovoriti i za vanjske servere koji nisu u vlasništvu BitLab-a već su u vlasništvu samih klijenata ili drugih hosting provajdera.

Šta administracija servera uključuje?

  • Instalaciju operativnog sistema i svih potrebnih aplikacija na server te njihov podešavanje
  • Setup firewall, antimalware, antivirus i antispem aplikacija
  • Kontinuiranu brigu o nadogradnjama i novim verzijama operativnog sistema, baze, PHP-a
  • Nadogradnju sistema za e-poštu
  • Proaktivni monitornig servera 0-24 sata u segmentu ispravnosti rada i sigurnosti servera
  • Prioritetnu podršku u kritičnim situacijama
  • Dnevnu kontrolu domena i IP adrese na Black listama

VPS serveri bez administracije

Ako korisnik sam administrira server, samostalno vrši instalacije i setup servera te je sam i odgovoran za njegovo ispravno funkcioniranje.

BitLab je obavezan omogućiti kontinuiranu hardversku ispravnost i ispravnost linka, a korisnik je odgovoran za sve što se unutar VPS servera događa. Pri tome ima potpunu slobodu s obavezom pridržavanja pravilnika.